ญี่ปุ่นเรียกเก็บภาษีออกนอกประเทศ 300 บาท ส่งเสริมการท่องเที่ยว

            ญี่ปุ่นออกมาตรการเก็บค่าธรรมเนียม สำหรับการเดินทางออกนอกประเทศ รัฐบาลเผย นำเงินภาษีที่ได้มาไปพัฒนากระบวนการตรวจคนเข้าเมือง และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศต่อไป

ทุกคนที่เดินทางออกนอกประเทศ ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมทุกครั้ง

คนทุกสัญชาติที่ต้องการเดินทางออกนอกประเทศ (Departure Tax) จะต้องเสียค่าธรรม รวมถึงพลเมืองญี่ปุ่นก็ต้องจ่ายด้วยเช่นกัน หากเดินทางโดยเรือ หรือเครื่องบินออกไปภายนอกประเทศญี่ปุ่น จะต้องจ่ายเงินเป็นจำนวน 1,000 เยน (ประมาณ 292 บาท)

สำหรับมาตรการเก็บค่าธรรมเนียมเดินทางออกนอกประเทศ (Departure Tax) มีกำหนดการเริ่มต้นตั้งภายในวันที่ 7 มกราคม 2019 เป็นต้นไป นั่นหมายความว่า คนที่มีตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่น ที่ซื้อก่อนวันที่ 7 มกราคม 2019 จะได้รับการยกเว้นค่าภาษีดังกล่าว)

มาตราการจัดเก็บภาษีออกนอกประเทศ ส่งผลให้ญี่ปุ่นได้รับเงินต่อปีมูลค่ามหาศาล

รัฐบาลญี่ปุ่น คาดว่า เงินภาษีที่เก็บในปีงบประมาณปี 2018 จะสูงถึง 6 พันล้านเยน (1,754 ล้านบาท) ส่วนในปีงบประมาณปี 2019 จะสูงถึง 5 หมื่นล้านเยน (1.46 หมื่นล้านบาท) โดยรัฐบาลระบุว่า เงินภาษีทั้งหมดนี้จะนำเอาไปปรับปรุงขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นกว่าเดิม เช่น นำมาพัฒนาเทคโนโลยีจดจำใบหน้า (facial recognition) เพื่อนำมาใช้งานจริงในสนามบิน

นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้นำเงินภาษีส่วนนี้ ไปส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน เป็นผลมาจากในปี 2018 ที่ผ่านมา มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าเยือนญี่ปุ่นสูงถึง 30 ล้านคน และภายในปี 2020 ญี่ปุ่นได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก รัฐบาลจึงคาดการณ์ว่า จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนสูงถึง 40 ล้านคนทั่วโลก จึงแสดงให้เห็นว่า มาตรการจัดเก็บภาษีขาออกนอกประเทศ จะนำมาใช้รองรับงานใหญ่ในครั้งนี้ด้วย

ข้อยกเว้นทำให้ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมมี 2 กรณีดังนี้

1.เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี

2.คนที่เดินทางมาเยือนเพื่อแวะพักระยะเวลาสั้น ๆ หรือรอเปลี่ยนเครื่องบิน และใช้เวลาอยู่ในญี่ปุ่นไม่เกิน 24 ชั่วโมง

สำหรับมาตรการจัดเก็บค่าธรรมเนียมภาษีขาออกนอกประเทศ (Departure Tax)  รัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่า ในวันข้างหน้าจะมีการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการใช้จ่ายเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ใช้เงินสด (cashless payment) เพื่ออำนวยความสะดวกสบายและรวดเร็วของทุกคน.