ญี่ปุ่นประสบปัญหา มลภาวะการท่องเที่ยว

ญี่ปุ่นประสบปัญหา มลภาวะการท่องเที่ยว

            ปี พ.ศ 2555 นับเป็นจุดเริ่มต้นของสายการบินบินต้นทุนต่ำ (โลว์คอส แอร์ไลน์) ที่มีเปิดให้บริการหลายสายการบิน เพื่อเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น รวมถึงแพคเกจทัวร์ราคาประหยัดในสถานที่เที่ยวยอดนิยม เช่น โตเกียว เกียวโต ภูเขาไฟฟูจิ หรือฮอกไกโด ส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากและรวดเร็ว

ปัญหานักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจำนวนมากและรวดเร็ว จึงไม่สัมพันธ์กับพื้นที่ อีกั้งจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาก ยังทำให้สถานที่เที่ยวหลายแห่ง ไม่สามารถจัดการจำนวนนักท่องเที่ยวส่วนเกินนี้ได้ ส่งผลให้เกิดปัญหาในด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของญี่ปุ่นตามมา ซึ่งสื่อในญี่ปุ่น เรียกภาวะการทางการท่องเที่ยวแบบนี้ว่า “คันโกะ โกไก (kankō kōgai)”

มลภาวะการท่องเที่ยว ไม่น่ากลัวเท่า “การไม่มีการท่องเที่ยวเลย”

ปัญหาดังกล่าวนี้ ยังส่งผลต่อชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่ในเมืองท่องเที่ยว ให้เผชิญหน้ากับปัญหาวิถีชีวิตประจำวันที่เปลี่ยนไปจากเดิมอีกด้วย มัสซารุ ทาคายามา ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเกียวโต และดำรงตำแหน่งซีอีโอของบริษัทท่องเที่ยวท้องถิ่น เผยว่า ณ ตอนนี้ ในเกียวโตและทุกที่ ต่างประสบปัญหานักท่องเที่ยวต่างชาติล้นเมืองในแต่ละวัน ซึ่งคนญี่ปุ่นท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่ชอบ ทั้งที่การท่องเที่ยวถือเป็นการนำรายได้เข้ามายังท้องถิ่น

ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน เช่น การใช้รถบัสและรถสาธารณะต่าง ๆ ที่คนท้องถิ่นส่วนใหญ่ ต้องประสบกับความแออัดยัดที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการส่งเสียงดัง การรับประทานอาหารตามข้างถนนของนักท่องเที่ยวอีกด้วย ซึ่งเป็นมาจากร้านอาหารถูกจองเต็มไม่เพียงพอต่อนักท่องเที่ยว

ธุรกิจท่องเที่ยวที่เปิดขึ้นในเกียวโตส่วนมาก ทำเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเท่านั้น

ทาคายามา กล่าวอีกว่า ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนมากที่เปิดขึ้นในเกียวโตนั้น ทำเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่ได้ช่วยสร้างประโยชน์ให้แก่คนท้องถิ่นมากนัก ขณะเดียวกัน ‘ทาคาโอ อิคาโด ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว ก็ให้ความเห็นว่า สิ่งเดียวที่น่ากลัวกว่า มลภาวะการท่องเที่ยว คือ “การไม่มีการท่องเที่ยวเลย”

อิคาโด ให้ความเห็นว่า หากสถานที่ท่องเที่ยวใด ไม่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว สถานที่เหล่านั้น ความสนใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสถานที่เหล่านั้น ก็จะหายไปอย่างรวดเร็ว ที่สำคัญ ผลกระทบดังเหล่านี้ ควรมีการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศไปเยือนในสถานที่เหล่านั้นมากขึ้น

นอกจานี้ ทางรัฐบาลญี่ปุ่นยังได้ประกาศใช้มาตรการเก็บภาษีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ในขาออกนอกประเทศคนละ 1,000 เยน เพื่อใช้ในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นต่อไป ซึ่งปีที่ผ่านมาญี่ปุ่นมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเยือนมากถึง 28 ล้านคน ในจำนวนเกือบครึ่งเป็นชาวจีนและเกาหลีใต้ ขณะที่นักท่องเที่ยวจากตะวันตกมีเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น โดยคาดการณ์ว่าภายในปี 2020 (ปี 2563) จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนญี่ปุ่นจะเพิ่มขึ้นเป็น 40 ล้านคน