ญี่ปุ่นเรียกเก็บภาษีออกนอกประเทศ 300 บาท ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ญี่ปุ่นเรียกเก็บภาษีออกนอกประเทศ 300 บาท ส่งเสริมการท่องเที่ยว

            ญี่ปุ่นออกมาตรการเก็บค่าธรรมเนียม สำหรับการเดินทางออกนอกประเทศ รัฐบาลเผย นำเงินภาษีที่ได้มาไปพัฒนากระบวนการตรวจคนเข้าเมือง และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศต่อไป

ทุกคนที่เดินทางออกนอกประเทศ ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมทุกครั้ง

คนทุกสัญชาติที่ต้องการเดินทางออกนอกประเทศ (Departure Tax) จะต้องเสียค่าธรรม รวมถึงพลเมืองญี่ปุ่นก็ต้องจ่ายด้วยเช่นกัน หากเดินทางโดยเรือ หรือเครื่องบินออกไปภายนอกประเทศญี่ปุ่น จะต้องจ่ายเงินเป็นจำนวน 1,000 เยน (ประมาณ 292 บาท)

สำหรับมาตรการเก็บค่าธรรมเนียมเดินทางออกนอกประเทศ (Departure Tax) มีกำหนดการเริ่มต้นตั้งภายในวันที่ 7 มกราคม 2019 เป็นต้นไป นั่นหมายความว่า คนที่มีตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่น ที่ซื้อก่อนวันที่ 7 มกราคม 2019 จะได้รับการยกเว้นค่าภาษีดังกล่าว)

มาตราการจัดเก็บภาษีออกนอกประเทศ ส่งผลให้ญี่ปุ่นได้รับเงินต่อปีมูลค่ามหาศาล

รัฐบาลญี่ปุ่น คาดว่า เงินภาษีที่เก็บในปีงบประมาณปี 2018 จะสูงถึง 6 พันล้านเยน (1,754 ล้านบาท) ส่วนในปีงบประมาณปี 2019 จะสูงถึง 5 หมื่นล้านเยน (1.46 หมื่นล้านบาท) โดยรัฐบาลระบุว่า เงินภาษีทั้งหมดนี้จะนำเอาไปปรับปรุงขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นกว่าเดิม เช่น นำมาพัฒนาเทคโนโลยีจดจำใบหน้า (facial recognition) เพื่อนำมาใช้งานจริงในสนามบิน

นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้นำเงินภาษีส่วนนี้ ไปส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน เป็นผลมาจากในปี 2018 ที่ผ่านมา มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าเยือนญี่ปุ่นสูงถึง 30 ล้านคน และภายในปี 2020 ญี่ปุ่นได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก รัฐบาลจึงคาดการณ์ว่า จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนสูงถึง 40 ล้านคนทั่วโลก จึงแสดงให้เห็นว่า มาตรการจัดเก็บภาษีขาออกนอกประเทศ จะนำมาใช้รองรับงานใหญ่ในครั้งนี้ด้วย

ข้อยกเว้นทำให้ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมมี 2 กรณีดังนี้

1.เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี

2.คนที่เดินทางมาเยือนเพื่อแวะพักระยะเวลาสั้น ๆ หรือรอเปลี่ยนเครื่องบิน และใช้เวลาอยู่ในญี่ปุ่นไม่เกิน 24 ชั่วโมง

สำหรับมาตรการจัดเก็บค่าธรรมเนียมภาษีขาออกนอกประเทศ (Departure Tax)  รัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่า ในวันข้างหน้าจะมีการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการใช้จ่ายเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ใช้เงินสด (cashless payment) เพื่ออำนวยความสะดวกสบายและรวดเร็วของทุกคน.