อย.เตือน ไปเที่ยวญี่ปุ่น ห้ามนำยาต้องห้าม 11 รายการติดตัวไปเด็ดขาด

อย.เตือน ไปเที่ยวญี่ปุ่น ห้ามนำยาต้องห้าม 11 รายการติดตัวไปเด็ดขาด

            นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ ตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า จากรายการที่มีคนไทยถูกเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นกักกันตัว เพราะถูกตรวจพบยาแก้แพ้ปวดชนิดหนึ่ง เมื่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ลงมือตรวจสอบก็พบว่ายาแก้ปวดชนิดดังกล่าวทันที

ก็พบว่าเป็นยาที่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นสั่งก้ามนำเข้าประเทศ เนื่องจากตัวยามีส่วนผสมต้องห้ามภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น จึงอยากฝากคำเตือนถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยที่กำลังเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นว่า ห้ามนำยาที่เป็นกลุ่มเสี่ยง จำนวน 11 รายการ พกติดตัวไปด้วย

ยาต้องห้าม 11 รายการที่ห้ามพกติดตัวเมื่อไปญี่ปุ่น มีดังต่อไปนี้

1.TYLENOL COLD

2.NYQUIL

3.NYQUIL LIQUICAPS

4.ACTIFED

5.SUDAFED

6.ADVIL COLD & SINUS

7.DRISTAN COLD “NO DROWSINESS”

8.DRISTAN SINUS

9.DRIXORAL SINUS

10.VICKS INHALER

11.LOMOTIL

สำหรับยา 11 รายการนี้ ห้ามพกติดตัวเข้าประเทศญี่ปุ่นอย่างเด็ดขาด หากพบว่ามีการนำติดตัวเข้าไปก็อาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้ ซึ่งยาดังกล่าวมีไว้ใช้สำหรับบำบัด บรรเทาและรักษาอาการเจ็บป่วยใน 2 กลุ่มอาการ ได้แก่ กลุ่มยาบรรเทาอาการหวัด คือยาที่มีชื่อทางการค้าตามรายการที่ 1-10 มีสรรพคุณในการแก้ปวด ลดไข้ บรรเทาอาการไอ คัดจมูก แพ้อากาศ ลดน้ำมูก เป็นต้น โดยยาหลายรายการนั้น มีสารซูโดอีเฟดรีน(Pseudoephedrine) เป็นส่วนผสม ส่วนยารายการที่ 11 นั้น มีไว้ใช้สำหรับบรรเทาอาการท้องเสีย และมีสาระสำคัญที่ถูกจัดให้เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 3 เป็นส่วนประกอบ

หากมีความจำเป็นต้องนำยาบางชนิดเข้าญี่ปุ่น ต้องปฏิบัติอย่างไร ?

ทางด้าน เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม ตำแหน่งรองเลขาธิการฯ อย. ได้ระบุเพิ่มเติมว่า อยากฝากข้อแนะนำสำหรับผู้ที่มีความประสงค์นำยาติดตัวเข้าไปใช้ภายในประเทศญี่ปุ่น ต้องนำใบรับรองแพทย์ติดตัวไปด้วย ที่สำคัญห้ามแกะยาออกจากแผงยาที่มีชื่อยาระบุเอาไว้ และปริมาณที่พกไปก็ไม่ควรเกินกว่า 30 วัน สำหรับใช้รักษาตนเอง

ส่วนกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้เกินกว่า 30 วัน หรือเป็นยาที่มีส่วนผสมของยาเสพติดให้โทษ ซึ่งมีการนำมาใช้ทางการแพทย์ได้ ก็ต้องมีมาตรการควบคุมเป็นพิเศษ ตัวอย่างเช่น ยาแก้ปวดที่มีส่วนประกอบเฟนทานิล (Fentanyl) เพทิดีน (Pethidine) เป็นต้น ก็ต้องมีการติดต่อขอทำเรื่องก่อนและต้องได้รับใบอนุญาตจากทางรัฐบาลญี่ปุ่นอย่างถูกต้องว่าต้องมีไว้ใช้รักษาเฉพาะตัว ก่อนออกเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น

อย่างไรก็ตาม ทางรัฐบาลญี่ปุ่นนั้น ก็มีระบบการตรวจสอบนำเข้ายาที่มีความเข้มงวด ไม่ว่าจะเป็นยาที่พกติดตัวมาด้วยตัวเองทางเครื่องบินโดยสาร หรือยาที่ส่งมาทางพัสดุไปรษณีย์ หากพบว่ามีการลักลอบนำเข้าไป ก็อาจถูกกักกันตัวและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายของญี่ปุ่น.