เผยเหตุผลสำคัญ ทำไมคนญี่ปุ่นไม่นิยมไปเที่ยวจีน

เผยเหตุผลสำคัญ ทำไมคนญี่ปุ่นไม่นิยมไปเที่ยวจีน

            ถึงแม้หลายประเทศทั่วโลก ต่างมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางไปเยือนมากที่สุดมากกว่านักท่องเที่ยวจากชาติอื่น ๆ โดยเฉพาะประเทศไทยที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวมากเป็นอันดับ 1 ประจำทุกปี ซึ่งประเทศญี่ปุ่นเองก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจีนอย่างมากเช่นกัน โดยพบว่ามีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แต่ในทางกลับกันแล้ว คนญี่ปุ่นที่นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศจีนนั้น ก็มีจำนวนไม่มากแต่อย่างใด ประกอบกับไม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ชาวจีนหลายคนเกิดความสงสัยและตั้งคำถามขึ้นมาว่า ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น? จากผลการวิเคราะห์ของนักวิชาการพบว่า สิ่งที่ทำให้มีคนญี่ปุ่นเดินทางไปเที่ยวจีนน้อย เป็นเพราะเหตุผลดังต่อไปนี้

วัฒนธรรมดั่งเดิมของจีนหลงเหลืออยู่น้อยมาก

เหตุผลประการแรกอาจเป็นเพราะ วัฒนธรรมดั่งเดิมที่เป็นของประเทศจีนหลงเหลืออยู่เพียงน้อยนิด หรือถูกทำลายไปจนไม่หลงเหลือความดั่งเดิมอีกแล้ว แต่ในทางกลับกันที่ชาวจีนนิยมเดินทางมาเที่ยวญี่ปุ่น เป็นเพราะญี่ปุ่นคือประเทศในอดีตที่ได้รับวัฒนธรรมหลาย ๆ อย่าง จากประเทศจีนเข้ามา และได้ปรับเปลี่ยนจนออกมาเป็นสไตล์ของตนเองได้อย่างเป็นเอกลักษณ์

ทำให้คนจีนเมื่อเดินทางมาเที่ยวญี่ปุ่นแล้ว จึงเกิดความรู้สึกว่าตน้องได้ย้อนเวลากลับไปสู่ยูคจีนโบราณ แต่เมื่อชาวญี่ปุ่นเดินทางไปเยือนจีน กลับไม่ได้รู้สึกถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโบราณมากเท่าที่ควร ประกอบกับประเทศจีนยังเน้นไปที่ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจมากกว่า

ด้วยเหตุนี้ จึงไม่ได้ให้ความสำคัญกับการรักษาและอนุรักษณ์วัฒนธรรมโบราณดั่งเดิมแบบจีนเอาไว้ สิ่งนี้คือเหตุผลสำคัญ ที่ไม่ได้ส่งผลต่อจำนวนนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงนักท่องเที่ยวจากชาติอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน ถึงแม้ภาครัฐจีนเร่งโปรโมทการท่องเที่ยวอย่างมากแล้ว ก็ไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร

ค่าครองชีพในเมืองใหญ่ของจีนสูงมาก

ประการต่อมาคือ ตามเมืองใหญ่ ๆ ของจีน แม้มีการคมนาคมที่สะดวก พร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่อย่างครบครันก็ตาม แต่ด้วยค่าครองชีพที่สูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับการเดินทางไปท่องเที่ยวตามประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีค่าครองชีพต่ำกว่ามาก ทำให้เที่ยวได้อย่างสบายและสามารถเก็บเกี่ยวความประทับได้มากกว่า

ด้วยเหตุนี้ ชาวญี่ปุ่นจึงไม่รู้สึกถึงความคุ้มค่าของการเดินทางไปเที่ยวประเทศจีน ส่วนอีกประเด็นที่สำคัญมาก ๆ เลยก็คือ ญี่ปุ่นคือประเทศที่มีระดับคุณภาพด้านการบริการที่ยอดเยี่ยมมาก หากให้พูดตามความเป็นจริงเลยก็คือ คุณภาพด้านงานบริการของคนจีนและผู้ประกอบการจีนยังไม่ดีเท่าที่ควร ทั้งยังมีปัญหาเกี่ยวกับมลพิษต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทำให้นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นรู้สึกกังขาหากต้องเดินทางไปเยือนประเทศจีน

อีกหนึ่งสาเหตุที่ถูกวิเคราะห์ไว้ก็คือ ยังมีชาวจีนบางส่วนที่เกิดความรู้สึกต่อต้านชาวญี่ปุ่นต่อเหตุการณ์ในครั้งก่อน โดยเฉพาะในสมัยสงครามโลก ซึ่งชาวญี่ปุ่นก็รับรู้ได้ถึงเรื่องราวนี้ ทำให้หลายเกิดความกังวลว่า หากตนเดินทางไปเยือนประเทศจีนแล้วอาจเกิดอันตรายขึ้นได้ จากคนจีนที่มีความคิดต่อต้านชาวญี่ปุ่น.