1. พระราชวังอิมพีเรียล
  2. โตเกียว ทาวเวอร์
  3. หมู่บ้านประวัติศาสตร์ชิราคาวาโกะ
  4. ภูเขาฟูจิ
  5. ช้อปปิ้งย่านสุดฮิตที่ย่านชินจูกุ ฮาราจูกุ โอไดบะ
  6. ย่านโอซาก้า
  7. ปราสาทฮิเมะจิ
  8. วัดโทไดจิ
  9. ฮอกไกโด
  10. ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ณ ฟุระโนะ