การท่องเที่ยวญี่ปุ่นเผย หลังเกิดปัญหา นักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ลดลงกว่าร้อยละ 50

การท่องเที่ยวญี่ปุ่นเผย หลังเกิดปัญหา นักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ลดลงกว่าร้อยละ 50

การท่องเที่ยวญี่ปุ่นเผย หลังเกิดปัญหา นักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ลดลงกว่าร้อยละ 50             กรมการท่องเที่ยวของญี่ปุ่น เผย หลังเกิดปัญหากระทบความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่น ได้ส่งผลให้ยอดนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ลดลงอย่างต่อเนื่อง เกือบร้อยละ 50 โดยจำนวนผู้เดินทางจากเกาหลีใต้มาเยือนญี่ปุ่นลดลงในเดือนสิงหาคมปี 2019 อยู่ที่ 308,700 คน หรือลดลงร้อยละ 48 เมือเปรียบเทียบกับปีก่อน อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง 2 ประเทศที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะประเด็นสงครามและปัญหาการค้า ส่วนนักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่มาเยือนญี่ปุ่นก็มีจำนวนมากถึง 1,000,600 คน หรือเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 16.3 ขณะที่ผู้เดินทางมาจากไต้หวันของจีนตามมาเป็นอันดับที่ 2 อยู่ที่ 420,300 คน หรือเพิ่มขึ้นปีที่แล้วร้อยละ 6.5 และสุดท้ายเกาหลีใต้ตามมาเป็นอันดับ 3 ส่วนฮ่องกงของจีนอยู่ในอันดับ 4 ที่ […]

Read More