TAT Startup จัดการประกวด เฟ้นหาผู้ประกอบการธุรกิจยุคใหม่

TAT Startup จัดการประกวด เฟ้นหาผู้ประกอบการธุรกิจยุคใหม่

TAT Startup จัดการประกวด เฟ้นหาผู้ประกอบการธุรกิจยุคใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดงานแถลงข่าว เรื่องการจัดประกวด TAT Startup เฟ้นหาผู้ประกอบการธุรกิจยุคใหม่ (ธุรกิจเปิดใหม่ และต่อยอดธุรกิจเดิม)   นายยุทธศักดิ์ สุภสร (ผู้ว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) มีความต้องการให้เกิดความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรม การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม หรือ Value Based Economy ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อเป็นการสร้างประโยชน์ สร้างมูลค่าเพิ่ม และโอกาสใหม่ๆ โดยส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ ให้เติบโตสู่ระดับภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น การเปิดหนังสือท่องเที่ยวเพื่อหาข้อมูลนั้น เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวไม่นิยมกันแล้ว ดังนั้นเราควรที่จะนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว   นายระวี อุ่นภัทร (ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs […]

Read More