TAT Startup จัดการประกวด เฟ้นหาผู้ประกอบการธุรกิจยุคใหม่

TAT Startup จัดการประกวด เฟ้นหาผู้ประกอบการธุรกิจยุคใหม่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดงานแถลงข่าว เรื่องการจัดประกวด TAT Startup เฟ้นหาผู้ประกอบการธุรกิจยุคใหม่ (ธุรกิจเปิดใหม่ และต่อยอดธุรกิจเดิม)

 

นายยุทธศักดิ์ สุภสร

(ผู้ว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)

มีความต้องการให้เกิดความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรม การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม หรือ Value Based Economy ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อเป็นการสร้างประโยชน์ สร้างมูลค่าเพิ่ม และโอกาสใหม่ๆ โดยส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ ให้เติบโตสู่ระดับภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น การเปิดหนังสือท่องเที่ยวเพื่อหาข้อมูลนั้น เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวไม่นิยมกันแล้ว ดังนั้นเราควรที่จะนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว

 

นายระวี อุ่นภัทร

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Startup)

กล่าวว่าในฐานะพันธมิตรหลักนั้น ต้องการที่จะช่วยผลักดันรายได้ไปสู่ชุมชนในวงกว้างมากขึ้น และเกิดนโยบายพัฒนานักศึกษาในรั้วมหาลัย ก่อให้เกิดความคิดผู้ประกอบการยุคใหม่ โดยร่วมมือกับหลายๆมหาลัย และสร้าง co-working space มากกว่า 80 มหาลัย เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ด้านธุรกิจ

 

ผู้ว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย งานประกวด TAT Startup

 

นายวรมิตร ครุฑโต

(รองกรรมผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย)

อธิบายข้อมูลในบทบาทของธนาคาร ว่าจะต้องการสร้างโอกาสให้กับนักธุรกิจหน้าใหม่ ที่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเอง หรือสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาธุรกิจเดิม การขอสินเชื่อให้กับธุรกิจ และบริการร่วมลงทุน โดยสร้าง co-working space ให้คำปรึกษาในธุรกิจที่สนใจไม่ว่าจะเป็นโรงแรม รีสอร์ท หรือโลจิสติก เพื่อให้สามารถเฟ้นหา Startup หน้าใหม่ที่สามารถ “เชื่อมโยงธุรกิจกับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

 

นายปริวรรต วงษ์สำราญ

(รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม)

ได้กล่าวว่าตามนโยบายของ Startup Thailand และ Startup Sector Travel Tech  จำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมด้านการลุงทุน เพื่อให้เกิดการสร้างรายได้และการจ้างงาน โดยการพัฒนา Startup ของคนไทยให้แข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นในด้าน การเกษตร การแพทย์ การท่องเที่ยวและ smart city ส่วนการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ให้เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น รวมถึงนำ Startup สู่ตลาดต่างประเทศ ซึ่งประเทศสิงค์โปร มาเลเซีย อินโดนีเซียและเวียดนาม เป็นประเทศเป้าหมายที่ต้องการตีตลาดให้ได้

การเฟ้นหา Startup เพื่อการท่องเที่ยวในชุมชน พัฒนาการบริการจัดการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ตั๋วเครื่องบินหรือทัวร์

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Startup

 

นายนพพล อนุกูลวิทยา

(ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและผู้ร่วมก่อตั้ง Take Me Tour) 

กล่าวภายในงานเกี่ยวกับเรื่อง Take me tour เป็น platform เชื่อมโยงนักท่องเที่ยวต่างชาติกับคนพื้นที่ต่างๆในประเทศไทย เพื่อสัมผัสประสบการณ์กับชาวบ้านในท้องถิ่นโดยตรง ซึ่ง ณ ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่สนใจจะเป็น Startup เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน รวมถึงประเทศไทยถือว่าจับอะไรก็เป็นเงินทอง เพราะแหล่งทรัพยากรนั้นมีความอุดมสมบูรณ์

 

** เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย. 2561 ถึง 31 ก.ค. 2561 ชิงเงินรางวัล โล่รางวัลและเข้าร่วมออกบูธในงาน World Travel Market ณ กรุงลอนดอน สมัครได้ที่ Tourism Thailand **

 

เชื่อมโยงธุรกิจกับนักท่องเที่ยว